Kistrandryggen har dessuten en sterk posisjon i Bodø-skikjøringens historie (se historiekapittelet). Er vær, føre, humør og motivasjon til stede kan man fortsette turen videre fra Kistrandryggen til Kistrandtinden p970 i slakt og hyggelig terreng med flott utsikt mot sør og nord. 

Adkomst/parkering: Kjør RV fra Bodø i retning Fauske. Etter 29,7 km parkér på den store avkjøringen på høyre side av veien ved Kobbeskjerodden, UTM 06946-68285.

Fra parkeringen, kryss RV 80 og følg slakt terreng i en nordlig kurs forbi hyttene, under kraftledningen og videre til et åpent område. Ved UTM 06883-69234 på 150 moh treffer du på en rødmerket åpen skogssti som du følger nordøst tålmodig 500 meter til en åpen flate med store furutrær. Herfra dreier du nord-vest og begynner på selve Kistrandryggen. Lenger mot sør-vest (heiskars venstre) er hellingen brattere (30+).