Adkomst/parkering: Fra COOP Storjord følg FV 813 mot Moldjord 700 meter og ta av til Leiråmo. Etter 26,5 km kommer du til parkeringen, UTM 83474-09440 på venstre side av veien ved avkjøringen ned til ei rød hytte ved elva på Lillejorda. Totalt 27,2 km fra Storjord.

Fra parkeringen følg skogsveien som går 50 meter nord for den grå bua rett ved veien. Vær tålmodig og følg skogsveien i to lange kryss. Først nordover ca 800 meter, så sørover ca 1 km. På 480 moh, UTM 82678-09389, legger du eget spor opp den åpne bjerkeskogen i nordvestlig retning (heiskars høyre) mot p1112. Over 740 er terrenget slakere inntil 30 graders terreng mellom 1000-1100 moh. Kanten opp til sadelen mellom Kamtind og p1112 kan ha en liten skavl.

Følger samme vei ned som opp.