Velger du å gå på Isvasstinden fra Ravika, får du en generelt brattere, men kortere tur. Denne siden er nordøstvendt og snøen holde seg fin lenge.

Adkomst/parkering: Samme parkering som beskrevet for Våtvikfjellet (8.1). Skal du opp fra Ravika kjør 16,2 km etter Sandhornøybrua og tar til venstre ved det første huset i Ravika. Følg veien 200 meter, parkér ved en grønn garasje (UTM 63200 45000).

Fra parkeringen følger du en traktorvei 1,5 km inn Sandnesdalen til ei lita hytte. Det går svakt oppover hele veien, så skifeller er en fordel (utmarsjen gjøres enkelt uten skifeller og bare noen stavtak). Etter hytta begynner terrenget å stige slakt og i en nordvestlig bue inn i Fagerdalen. Fortsett i nordvestlig retning forbi Blåurda til like vest for p676 og drei så rett vest og opp den gradvis brattere flanken til sadelen mellom p882 og Isvasstinden. Flanken er ca 30 grader de siste 50 høydemeterne.