De øverste 100 høydemeterne på Høgtinden egner seg ikke for skikjøring, men fra toppeggen og ned Høgtindbreen går skikjøringen i en nydelig NØ vendt bolle som alternativt kan fortsette ned i et trangere bekkefar. Det tryggere alternativet er turen du gikk opp.

Adkomst/parkering: Fra COOP Storjord følg FV 813 mot Moldjord (vest). Etter 6,7 km ta av mot Vold, kjør over brua og ta til venstre. Etter 800 meter ta opp til høyre. Det er en privat vei, be om tillatelse på forhånd. Grunneierne finner du på Voll gårdene (høyre etter brua). Følg den private veien 1,1 km og parkér ved pumpehuset UTM 83695-30478 eller tidligere dersom føret tilsier det. Totalt 8,6 km.

Fra pumpehuset, eller så langt du kom, følg skogsveien langs Ågleinåga ca 1 km til en bru like under en kraftledning. Skogsveien går i sikk-sakk under kraftledningen opp mot Storhompen 400 moh. Følg ryggen opp og over Storhompen til 860 moh der du så krysser sør (heiskars venstre) i 25 grader terreng med sikte på det lille vannet som ligger på 960 moh. En svak ryggformasjon leder opp til toppeggen 1320 moh sørvest for Høgtind. Toppeggen videre til toppen av Høgtind er mer tinderangleterreng.