Flanken er nydelig med to flotte sammenhengende linjeføringer. Grytviktinden egner seg ypperlig for en rundtur, men krever parkering av to biler (Skjelvika og Nordsandnes).

Adkomst/parkering: Parkering som for Skjelviknubben. For å gå opp nordøstsiden (7.3) fra Sandnesdalen; Parkering som for Bonden (6.3).

Som for Bonden 6.1, men fra skaret på 500 moh trekk nordvestover over Bondsvatnet og bestig Grytviktind fra øst. Vær oppmerksom på at du beveger deg inn i et terreng med mange ulike eksposisjoner. Særlig sørvestflanken på Bonden må vurderes.