Adkomst/parkering: Fra COOP Storjord følg FV 813 mot Moldjord 700 meter og ta av til Leiråmo. Etter 16,6 km tar du av til Gråtådalen ved skiltet # Grotter, følg veien 2,0 km og ta til høyre ved lite, hvitt hus. Følg grusveien 500 meter til fornuftig parkering, UTM 85337-18390. Totalt 19,8 km fra Storjord.

Fra parkeringen 240 moh, følg skogsveien på ski ca 200 meter til skarp høyre sving, UTM 85302-18514. Ta av venstre her og følg stien via Larshaugen mot Moan 380 moh. Drei så i NV retning (heiskars venstre) og opp 25 grader bratt terreng til 500 moh. Herfra slakt, jevnt stigende terreng sør for Litle Gråtåga til 1050 moh, UTM 82541-20451. Fortsett vest (svakt heiskars venstre) mot Gåvdestinden i slakt terreng og drei nord (heiskars høyre) mot Gråtåtinden og følg ryggen til topps. 

Følger samme vei ned som opp.