Direttissimaen ned fra Digra er en vakker linje og ser brattere ut enn den er.

Adkomst/parkering: Som for Spannstinden.

Følg opp som for opp Spannstinden til Skromliaskaret og videre til den flotte Kåta UTM 47117-24169 (nøkkel henger på veggen). Fra Kåta krysser du Nedre Skromlivatnet til det nordøstre hjørnet (1 km) og tar deg naturlig opp til det Midtre Skromlivatnet som du krysser til østenden (0,5 km). Herfra følger du det naturlig slakeste terrenget nordøst til 660 moh før du må krysse deg opp den 32 grader bratte skuldra til 800 moh. Ryggen fortsetter elegant opp til toppen.