Bonden har en nydelig nordøstvendt side til Sandnesdalen og en spennende nordøstvendt renneformasjon langs Nonselva. Bonden har også en skjult perle i den sørøstvendte søkkformasjonen mot Skjelviknubben. 

Adkomst/parkering: Kystriksveien sørover 46 km og av mot Sandhornøya. Planlegges kjøring av traseene mot Skjelvika (6.1) eller renna ved Nonselva (6.2); Kryss brua og ta til venstre mot Kumra. Følg veien 0,6 km til skiltet Skjellvika. Parkér på høyre side. For å gå opp NØ-siden (6.3) fra Sandnesdalen; Kryss brua, fortsett veien 3,6 km til en garasje på venstre side av veien etter Nordsandnes. 

Samme som for Skjelviknubben til skaret mellom denne og Bonden. Fra skaret går du NV (heiskars høyre) opp den 25 grader bratte bakken som leder videre inn i en nydelig, slak søkkformasjon direkte mot toppen.