Skiområdet ved Kistrandfjellet har normalt en litt senere sesongstart enn i Valnesfjorden 5 km lenger øst. Terrenget ved Kistrandfjellet er noe mer preget av klipper, bekkefar og skrenter de nederste 200 høydemeterne enn ved Nattmålstuva, Kvalhornet, Rundfjellet og Eitråskardtinden. Det er ikke uvanlig å finne biler parkért ved Kvalhornet tidlig i oktober, det skal lite snø til for å få kjørbare forhold i nedre del. I den mørkeste tiden av året er det vanlig å se skiløpere med kraftige hodelykter i områdene Heggmotinden, Nattmålstuva og Kvalhornet. Hit er det lett tilkomst og terrenget er velkjent, og dermed tryggere for mørkeskikjøring. Området Bodø/Valnesfjord har stor konsentrasjon av skiklassikere. Noe av dette kan kanskje tilskrives den lette tilkomsten, de stort sett gode snøforholdene, men også at mange skikjørerse rundt Bodø ikke vet om noe annet.