Kjetil Volent er trønder og trøndelagentusiast, og når dagene er lange nok til skitur etter skole og jobb, da faller valget fort på Ruten i Heim kommune, sørvest for Trondheim. 

Her er Kjetils rapport fra en fin ettermiddagstur nå i april: