Fredag 19. januar var Knut-Hendrik Lajord og eg oppe i ei fjellside og fant akkurat det me leita etter: Ein perfekt stad å byggje hopp, med tanke på månen sin plassering under formørkinga. I tillegg var staden rett ved toppen av heisen i Sogn Skisenter, noko som gjorde ting litt enklare. På toppen ligg det og ei hytte eigd av Hafslo Røde Kors, som dei velvillig lånte vekk til oss då me forklarte kva me skulle gjere. 

Søndag ettermiddag var me på plass i hytta. Ute var det drittver. Heldigvis var værmeldinga for natta og neste morgon bra.