Skjervøy består av flere øyer, herunder Arnøya, Laukøya, Skjervøy, Kågen, Vorterøya og de nordlige deler av Uløya.

Alle disse øyene er bebodde og det er brukbare muligheter for å komme seg til og fra øyene med kollektiv transport. Det er mange fjell i området.