Nordreisa har svært variert natur. Fra det mer urbane kystnære i nord til mer innland i sørlige deler, uten mange veier. 

Reisaelva renner gjennom Reisadalen og utgjør et dominerende landskapstrekk i kommunen. Den er bred i midtre og nedre del med bratte klipper og stup på begge sider, men smalner sterkt inn på oversiden av Imofossen.