Området har likevel variert natur med markante alpine fjell, frodige løvskoglier, kulturmark med bebyggelse og fjorder som det knapt finnes maken til i Norge. Sentralt i nasjonalparken ligger fjellet Møysalen.

Med sine 1262 moh., er fjellet det nest høyeste «øyfjellet» på Fastlands-Norge. Toppene ellers i området strekker seg opp mot 1000 moh.