8.2.1 Sydryggen 

For egen beskrivelse fra Bogen til Blåvatnhytta, se sist i kapittelet. Start fra Blåvatnhytta og gå over det regulerte Niingsvatnet når det er trygge forhold.

Fra Niingsvatnet følger man den mest slake oppstigningen, som er en rygg oppover. Når man kommer til vannet mellom Villdalsfjellet og Grindalstind begynner det å bli bratt og toppbestigning er beskrevet under.

Ned samme vei ned som opp. Flott jevn 20-25 graders kjøring ned til vannet. 

Høydemeter: 1100 meter

Tid: 9 timer

Sesong: Februar-april

Utstyr: Alpinøks og stegjern

Parkering: Liten parkeringsplass ved Niingen kraftverk (Bogen). Vær obs på at det er parkering på eget ansvar siden det kan lande helikopter der som kan medføre at vind kaster strøsand på bilene.

For oppstigning fra Dragvik er det små lommer langs Dragvikveien på vestsiden av Storelva.”

Vanskelighetsgrad: Enkelt

Villdalsfjellet-Evenes-Skånland-med-rute-2
Villdalsfjellet-Evenes-Skånland-med-rute-2

8.2.2 Toppbestigning vestside

Sjekk snøen og hvis den er stabil forstetter du til det blir for bratt med ski. Sett skiene igjen for å ta på stegjern og bruk alpinøks opp til toppen fra vestsiden.

Ved vanskelige forhold, eller hvis du er nybegynner, anbefales tau og et lite sikringsrack med lange slynger, ca 60 meter med klyving M2.

Ned samme vei som opp. Mulig å sette noen lange slynger rundt blokker hvis det er behov for rapell.

Bratteste parti: M2

Taulengde: 60 m

Se samleartikkel med flere turforslag i Evenes og Skånland