2.4.1 Sørsiden 

Følg traktorvei på venstre side (nord) av Melåelva. Etter å ha passert kraftlinja på myrene, lokaliserer du Tverrelvfoten 581 moh., slik at du holder deg på venstresiden (vestsiden) av denne på det etter hvert åpne flotte området rett opp mot toppen.

Nedkjøringen består av 15-25 graders helning og anbefales nybegynnere.

Høydemeter: 880 m

Tid: 6 timer

Sesong: Februar-april

Parkering: Lommer langs F104 ved Melåa.

Vanskelighetsgrad: Enkelt

Se samleartikkel med flere turforslag i Kvæfjord og Sortland