4.1.1 FORSIDEN ➌ Komplekst
Er nok i dag den mest brukte oppstigningen for toppturfolket. Skogsbilveien følges som går oppover på sørsiden av elva. Fra der veien dreier øverst i dalen, kan du gå direkte opp vestsiden på Tromsdal- stinden. Du legger først sporet i østlig retning, før du dreier sørlig og tar sikte rett på Salen. Mellom 500–650 moh. er det områder med 30–40 grader, så les terrenget nøye for å kunne legge et best mulig spor. Fra Salen følges toppryggen helt opp til toppvarden. Fra 1100 moh. må du være forsiktig med ikke å gå for langt ut på østkanten pga. skavler.

NED: Dette er ruta som gir sammenhengende flottest skikjøring. Her er det mulig å velge flere forskjellige nedkjøringer av varierende bratthet. Viktig å lese terrenget for å velge best linje ut fra de gitte forhold.

4.1.2 «NORMALRUTA» ➊ Enkelt
Den gamle klassiske ruta for fjellskifolket. Øverst i Tromsdalen dreier du og følger veien opp mot Litjevatnet. Du går mot Pikevatnet og dreier så oppover og følger Rødryggen innover, passerer Salen og følger 4.1.1 til topps. Vær obs på skavler.

NED: Dette rutevalget fungerer også bra som nedkjøring.

4.1.3 «SOMMERRUTA» ➋ Utfordrende
Denne ruta følger nord-nordvest ryggen til toppen og er ei mye brukt rute om sommeren. Øverst i Tromsdalen dreier du nordover til du begynner oppstigningen på ryggen på ca. 700 moh.
Denne er bratt i begynnelsen og kan ofte være avblåst, så bruk av stegjern kan være nødvendig. Vær obs på skavler!!

4.1.4 «BOCKELIE»-RUTA ➌ Komplekst
Denne ruta går opp østryggen og er den mest utfordrende av
oppstigningsalternativene. Ruta går inn Tromsdalen og fortsetter forbi Folkehjelpa sin hytte og stiger opp mot vatnene som ligger i Storskaret nord for Tromsdalstinden. Herfra holder du så høyden på
ca. 600 moh. rundt Tromsdalstinden til du kommer til starten på ryggen. Ryggen er jevnt rundt 30–40 grader, brattest de siste 250–300 høydemeterne, så her må nok skiene på sekken. Avhengig av snøfor- holdene bør bruk av stegjern og isøks vurderes. Utgangen fra ryggen ender rett ved varden på toppen. Det kan være skavl helt øverst.

4.1.5 «ASKO RUTA» ➊ Enkelt
Det er også mulig å gå opp fra Ramfjordsiden. Dette rutevalget er blitt mer og mer populært de senere år. Ruta kan legges i terreng som er under 30 grader. Startpunktet er parkeringsplassen ved Asko. Herfra følger du kraftlinjetraseen et stykke før du dreier mot nordvest og følger vestsiden av

på at det er små, bratte heng som kan være skredutsatte. Fra Salen følges 4.1.2–ruta som kommer opp fra Tromsdalen videre til toppen.

NED: Har du kommet opp fra Ramfjorden «ASKO RUTA» og skal ned samme vei, kan du få brattere skikjøring hvis du velger å ta av fra toppryggen tidligere. Avhengig av snøforholdene og hvor store skavlene er, kan du begynne å se etter utgangsmuligheter fra ca. 1000 moh., men vær obs på at her er det partier som er brattere enn 30 grader.

4.1.6 «FRONTEN» ➌ Komplekst
Et alternativ for de som ønsker en spennende bratt opplevelse. Denne ligger midt i fronten på Troms- dalstinden og krever stabile snøforhold! 150 høydemeter er 35–50 grader.

NED: For de som søker de bratte opplevelser, er denne ruta en spennende utfordring. Krever stabile forhold!

Finn flere flotte toppturer i Troms og Tromsø fastland her

Foto: Jan R. Olsen. / Toppturer i Troms.
Foto: Jan R. Olsen. / Toppturer i Troms.