En senvinterdag med båt er dette en uforglemmelig opplevelse.

4.5.1 Østsiden 

Ved tunellinnslaget på østsiden av Toppen går man opp bratt terreng på østsiden av Hallevikelva opp til Toppskarvatnet og ryggen sørover opp til Toppen. man er på østsiden av fortoppen til Toppen.

Ruta gjennom Hallevikelva er skredterreng og dalen utgjør en terrengfelle. Kan være lurt å velge mindre eksponering ved å starte 2x fra fra Dale og gå via Nonskarvatnan.

Høydemeter: 1000 m

Tid: 6 timer

Sesong: Februar-april

Utstyr: Alpinøks og stegjern

Parkering: Liten parkeringsplass langs F15 rett før tunnelinnslaget.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

4.5.2 Sørvestsiden (Rakkrenna) 

Særdeles bratt alternativ til nedkjøring. Velg en av rennene østsiden av Toppen og kjør ned til ca 550 moh og traverser sørover til man ser sola og en fantastisk renne som går helt ned til havet.

Inngangen til Rakkrenna starter på ca 500 moh. Bratt kjøring med rappell i starten og 40-50 grader helt ned til havet når det ligger snø på Rakkura.

Snøen må sjekkes før nedkjøring og hvis du oppdager at snøen er ustabil, kjøres samme rute ned som er beskrevet som tur opp.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Grytøya