4.19.1 «NORMALRUTA» ➋ Utfordrende
Første delen går opp gjennom glissen skog langs små rygger. Fra ca. 500 moh. legges ruta videre opp langs den vestlige ryggen. Etter ca. 800 moh blir denne så smal at skiene må på sekken for å fortsette til fots. Det er litt småklyving et par plasser. Normalt er det skidepot på ca. 1100 moh., før de siste meterne til topps tilbakelegges med litt lett småklyving i partier.

NED: Anbefaler Norgryta som nedkjøring.

4.19.2 NORDGRYTA ➌ Komplekst
Fra ca. 400 moh. er det også mulig å legge ruta opp den nordvendte gryta. Fra ca. 700 moh. er det par- tier som er 30–35 grader. På ca. 1000 moh. dreier du ut mot vest-ryggen til skidepoet. Litt bratt utgang til ryggen. Fortsett så videre til topps langs 4.19.1. NB: Vær obs på denne gryta sent i sesongen (i mai/ juni når det begynner å bli varmere i været) den har flere ganger løsnet og gitt opphav til store skred som har gått nesten helt ned til veien.

NED: Den flotteste nedkjøringen er ned Nordgryta.

Se her for å finne flere toppturer i Troms og Tromsø fastland.