4.20.1: Fra parkeringsplassen legges sporet opp gjennom skogen med sikte mot litt åpne myrområder ca. en kilometer etter start.

Herfra holdes sørsiden av elva oppover. Etter at skoggrensa er passer legges kursen mot skaret ved pkt.678 moh. ved Rundvatnet.

Herfra legges sporet langs nordsiden av vannet før du dreier mot nordvest og følger sørøstryggen jevnt stigende til topps

NED: Følger samme trasé som oppstigningen.

4.20.2: Fra skaret ved pkt.678 moh. legges ruta nå rett mot nord direkte mot toppen.

Opp til ca.940 moh. er det kortere områder som er 30-35 grader, så les terrenget godt for å legge et best mulig spor. Deretter er kommer man inn på rute 4.20.1.

NED: Ønsker du ei litt brattere nedkjøring kan man følge denne traséen ned.Hvis du fra ca.1000 moh. ned mot skaret velger ei linje som går litt mer mot vest, får du enda litt brattere skikjøring med partier som er 30-35 grader.

Fra skaret følges så 4.20.1 videre ned. 

4.20.3: Langs hele sørsiden av toppryggen på 1202 finnes flere flotte brattere snørenner og snøflater.

Under sikre snøforhold kan det legges flotte linjer ned disse. Rett vest for toppen går det ned en litt større markert renne mot sørvest.

Se her for å finne flere toppturer i Troms og Tromsø fastland. 

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 350087 / Nord 7713860.25, Øst 669560.18
 • Startsted: Parkeringsplass på vestsiden av E8
 • Høydemeter: 1130 meter
 • Tid opp: 4-5 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Desember - mai
 • Eksposisjon: V-S
 • Bratteste parti: 27-30 grader
 • ATES klassifisering: 1–Enkelt / 2-Utfordrende
 • Faremomenter: Utløpsområder. Skavler