4.24.1 «NORMALRUTA» ➋ Utfordrende
Første del av ruta går over et jorde nord for Hestneselva. Etter hvert kommer du inn i lett glissen skog som det er greit å legge spor gjennom. Mellom 400–500 moh. begynner du å dreie litt mer mot øst
og tar sikte på det markerte skaret nordvest for Svartnestinden. Oppstigning mot skaret kan legges i terreng under 27 grader, men området har noen partier som er 30–35 grader, så les terrenget nøye. Vel oppe i skaret kan du fortsette langs ryggen mot toppen. Da gjenstår 250–300 høydemeter med flott og spennende ryggvandring til toppen. Vurder bruk av stegjern og isøks. Vær obs på skavler.
Planlegger du å kjøre ned fra toppunktet, ta med deg skiene.

NED: Nedkjøringen følger samme rute som oppstigningen.

4.24.2 SØRRYGGEN ➌ Komplekst
Det er også mulig å velge ei mer direkte rute mot toppen. Denne holder litt mer østlig kurs oppover Hestnesaksla. Fra rundt 750–800 moh. følger du så sørryggen oppover til toppen. Det er et par brattere partier på 30–40 grader. Her vil du sannsynligvis måtte ta skiene på sekken og vurdere bruk av steg- jern.

4.24.3 NED: SØRVESTSIDEN ➌ Komplekst
Denne ruta går rett ned fra toppunktet. Ned til ca. 700 moh. har det partier med på
35–40 grader. Her har det gått til dels store skred! På slutten dreier du så tilbake mot oppoversporet.

Finn flere flotte toppturer i Troms og Tromsø fastland her