Mellom 4-500 moh. begynner du å dreie litt mer mot øst og tar sikte på det markerte skaret nordvest for Svartnestinden.

Oppstigning mot skaret kan legges i terreng under 27 grader, men området har noen partier som er 30-35 grader.

Så les terrenget nøye. Vel oppe i skaret kan du fortsette langs ryggen mot toppen. Da gjenstår 250-300 høydemeter med flott og spennende ryggvandring til toppen.

Vurdér bruk av stegjern og isøks. Vær obs på skavler. Planlegger du å kjøre ned fra toppunktet, tar deg med deg skiene. 

Ned: Nedkjøringen følger samme rute som oppstigningen.

4.24.2: Det er også mulig å velge ei mer direkte rute mot toppen. Denne holder litt mer østlig kurs oppover Hestnesaksla.

Fra rundt 750 – 800 moh. følger du så sørryggen oppover til toppen. Det er et par brattere partier på 30-40 grader.

Her vil du sannsynligvis måtte ta skiene på sekken og vurdere bruk av stegjern.

4.24.3: Denne ruta går rett ned fra toppunktet. Ned til ca.700 moh. har det partier med på 35-40 grader.

Her har det gått til dels store skred! På slutten dreier du så tilbake mot oppoversporet.

Finn flere flotte toppturer i Troms og Tromsø fastland her

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 283004 / Nord 7704891.36, Øst 663624.85
 • Startsted: Nordvang. Parkering langs FV.294
 • Høydemeter: 1210 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Januar - mai
 • Eksposisjon: V-NV
 • Bratteste parti: 27-30 grader
 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende
 • Faremomenter: Skavler
 • Spesielt utstyr: Stegjern og isøks