2.10.1 «NORMALRUTA» ➌ Komplekst
Ruta følger sørsiden av Sjurdalen oppover. Vær obs på at dalen kan fungere som en terrengfelle ved skred fra venstresiden oppover. Oppe på ca. 400 moh. flater det litt ut. Du fortsetter innover og op- pover til du etter hvert dreier mer østlig og så nordlig til du når vatnet på 561 moh. Ruta legges videre langs vestsiden av vatnet til du begynner oppstigningen mot toppen. Mellom 580–840 moh. er det områder som er 30–35 grader, og et par partier på 35–40 grader. Så det er viktig å lese terrenget godt for å legge et best mulig spor oppover. På siste del følger du sørryggen opp til toppvarden.

NED: Ruta følger i omtrent samme rutetrasé som oppstigningen.

2.10.2 VESTBOTN ➌ Komplekst
Her starter du omtrent midt på Kattfjordvatnet og legger ruta inn gjennom dalen vest for toppen. Du passerer vatn 392 moh. og forsetter videre inn i dalen før du legger sporet mot øst, slik at du kommer opp på sørryggen rett sør for toppen. Denne oppstigningen er bratt, med områder på 35–40 grader.

NED: For de som liker brattere skikjøring, anbefales det å kjøre langs samme trasé som 2.10.2. Men her må du være sikker på sikre snøforhold når du starter nedkjøringen fra ryggen. Langs ryggen mot topp 884 moh. finnes også flere aktuelle renner som kan kjøres hvis det er gode forhold.

2.10.3 NED: SKARELVDALEN ➌ Komplekst
Denne forutsetter at du har bil parkert i Ersfjordbotn, eller har ordnet båtskyss. Dette er en spek- takulær nedkjøring mot Ersfjorden. Ta deg ned til skaret vest for toppen. Herfra er det bare å kose seg nedover mot Skarelvneset på flotte flater og renner helt ned til fjorden. Vær obs på områder, særlig i nedre del, som er 30–45 grader. Denne linja gir 1017 høydemeter skikjøring av høy klasse som ender i fjæresteinene. Vel nede gjenstår omtrent tre kilometer vandring langs fjæresteinene tilbake til bilen. Tror det er verdt det!

Finn flere fine toppturer i Troms og på Kvaløya her