Vel oppe på ca.540 moh. er det tryggeste å kjøre ned på Øvrevatnet og følge vestsiden og så begynne oppstigningen på nordsiden langs den lille dalformasjonen nordøst for Stuora Anat.

Mellom 580-750 moh. er det partier som er 30-35 grader bratt, så les terrenget nøye. Tilslutt sporer man inn på topp ryggen øst for 966 moh. Derfra følges ryggen til toppvarden.

Nedkjøringa foregår i samme trase som opp. Det finnes brattere nedkjøringsalternativer fra toppryggen nord for den beskrevne opp ruta.

Se alle sakene om toppturer i Troms

Vanskelighetsgrad: Komplekst 

Startsted/parkering: Strandheim. Innmark. Spør i nærmeste gård at det er ok å parkere.

Høydemeter: 1050

Tid opp: 4,5 timer

Tid ned: 1,5 time

Eksposisjon: N-Ø

Beste sesong: Mars-april

Bratteste parti: 35-40 grader

Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder

Spesielt utstyr: Nei

Se samleartikkel med flere turforslag i Nordreisa

Storsteet-Lyngenfjord-2
Foto: Georg Sichelschmidt