Oppe på ca.400 moh. legger du skogen under deg og sporer videre oppover den store toppflaten. Terrenget er småkupert, så bruk litt tid på å legge det beste sporet. 

Det finnes to varder på toppryggen. En stor, markert mot nordvest, mens høyeste punkt ligger helt mot sørøst, så skal du hit, kan det lønne seg å begynne å dreie sporet litt før du kommer helt opp på ryggen.

Vær veldig obs på skavler på toppryggen!! Her har skjedd flere fallulykker pga. skavler som har knekt!

Ned: Her er det bare å velge og vrake og legge linjer etter eget ønske nedover topphenget langs oppstigningstraseen. Videre ned gjennom skogen, kan det være greit å følge oppoversporet med variasjoner hvis dette var et bra rutevalg.

7.4.2: For de som ønsker litt brattere skikjøring, er et alternativ å legge ei linje mer direkte ut fra toppunktet mot sørvest. Her går det en dalformasjon nedover.

Her er partier som er 27-30 grader og noen som er 30-35 grader. Vær også obs på at hele nordsiden nedover er brattere, så en kjører i mulige utløpsområder for skred. Vel nede følger du dalen og treffer 7.4.1-sporet. 

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10156 Ullsfjorden og 10157 Nordreisa
 • Toppkoordinater: 847372 / Nord 7747040.29, Øst 716338.94
 • Startsted: Kvitbakken. Parkering ved veien ved Kirkegården
 • Høydemeter: 1085 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Desember - mai
 • Eksposisjon: V
 • Bratteste parti: Under 27 grader
 • ATES klassifisering: 1-Enkelt
 • Faremomenter: Skavler!