Vær obs på at elvedalen kan fungere som ei terrengfelle i forhold til skred fra fjellsiden til høyre.

På ca.400 moh. begynner du å dreie mot nord og øst til du kommer inn på sørryggen som kommer ned fra Storfjellet.

Denne følger man så oppover. Partiet mellom 950 – 1040 moh. er 30-40 grader. Vel oppe er det kort vei til toppvarden.

Ned 1: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som oppstigningen.

4.3.2: Denne oppstigningen krever sikre snøforhold!!! Ruta går opp på østsiden av toppen og starter fra Krokenga.

Sporet legges opp langs sørvestsiden av Sauskardbekken til ca.500 moh. Derfra fortsetter den i vestlig retning opp mot toppen.

Her er du eksponert over lang tid i skredutsatt terreng; både løsne- og utløpsområder. Elvedalen fungerer også som ei terrengfelle.

Fra 240 moh. og helt opp er terrenget i store områder 30-40 grader!! I 1997 skjedde ei tragisk skredulykke, hvor to personer som bodde i et hus på Krokenga omkom. 

Det gedigne skredet var selvutløst langt oppe i fjellet og gikk over Fv.91.

Troms og Tromsø fastland har et mylder av toppturer å velge mellom, finn flere her

Ned: Nedkjøringen følger i samme trase som oppstigningen. Bratt og eksponert!

Dette kan også være en spennende tidligsommernedkjøring, hvis du ikke har noe imot å bære skiene i begynnelsen.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø

 • Toppkoordinater: 376276 / Nord 7732879.25, Øst 670380.62

 • Startsted: I området der Fv.91 krysser Storelva

 • Høydemeter: 1050 meter

 • Tid opp: 2-3 timer

 • Tid ned: 1 timer

 • Beste sesong: Januar - mai

 • Eksposisjon:

 • Bratteste parti: 35-40 grader

 • ATES klassifisering: 1–Enkelt / 2–Utfordrende

 • Faremomenter: Løsneområder, Terrengfelle