3.6.1 «NORMALRUTA» ➋ Utfordrende
Start fra et gammelt grustak, der du først tar sikte mot vatnet på 100 moh. og videre oppover mot Skallvannet 320 moh. Mellom 230–300 moh. er det små brattere heng, les terrenget godt for å legge et best mulig spor. I sørenden av vatnet sporer du så opp på ryggen mot vest. Bruk også tid her for å legge et best mulig spor. Deretter følger du den småkuperte ryggen videre oppover. Fra vatnet som ligger sørvest for pkt. 695 moh., legger du en kurs mot N–NV. Mellom 600–800 moh. går du i terreng som har brattere områder på begge sider. På ca. 800 moh. til toppen er det partier på 30–40 grader, så gjør gode terrengvurderinger opp til toppvarden.

NED: Nedkjøringen følger i samme trasé som oppstigningen, med de variasjoner du føler for.

3.6.2 BJØRNSKARDALEN ➌ Komplekst
Dette er et lengre og mer utfordrende rutevalg med et alpint tilsnitt. Du starter i Bjørnskar og legger sporet opp til og over Bjørnskardvatnan. Deretter legger du sporet opp til skardet vest for pkt. 621 moh. Herfra blir det mest sannsynlig ski på sekk. Avhengig av forholdene bør bruk av stegjern vur- deres. Nå følger du en bred ryggformasjon oppover mot toppen. Ryggen har partier på 27–35 grader, før det flater ut siste del inn mot toppunktet.

3.6.3 KOMBITUR ➌ Komplekst
En kombinasjon av oppstigningen 3.6.2 og nedkjøringen 3.6.1 vil gi en fin travers av fjellet. Men da må du på siste del fra Skallvatnet på 320 moh. ta på feller og legge sporet forbi sør for pkt. 509, før du sporer ned over Hammaren tilbake til utgangspunktet.

Vi har samlet turbeskrivelser fra en rekke spennende toppturer i Troms og og på Ringvassøya.