2.14.1 «NORMALRUTA» ➋ Utfordrende
Sporet legges over myrene i retning mot ryggen som på kartet er navnsatt Steinskardfjellet. Øst for denne strekker det seg et dalsøkk som følges oppover. Vær obs på at mellom 400–500 moh. er det mindre partier som er 30–35 grader, og at sidene av søkket er brattere, slik at dalen er en potensiell terrengfelle ved skred. På ca. 650 moh. kan du legge sporet litt mer mot vest før du siger inn på top- pflaten og vandrer bort til varden.

NED: Vanligste vei ned følger samme trasé som oppstigningen.

2.14.2 NED: RENNER I NORDSIDEN ➌ Komplekst
For de som ønsker brattere nedkjøringer, finnes det flere snøflater og renner i nordsiden ned mot Katt- fjordeidet. Flere av disse er 30–45 grader. Utbredelsen avhenger av snømengde og varierer fra år til år. Det kan kanskje lønne seg å gå opp der du ønsker å kjøre ned, for å være sikker på å treffe rett utgang.

Finn flere turbeskrivelser for toppturer i Troms og på Kvaløya her