1.5.1: Første del av ruta går opp langs sørsiden av elva som renner ned mot Sletta. Det tas ut kurs mot Bergheia.

Herfra holder man omtrent samme høyde videre innover Slettskaret til man kommer litt mere nordvest for toppen.

Derfra begynner man den jevnt stigende oppstigninga. Mellom 300-700 moh. er det små områder med brattere partier.

Så les terrenget nøye for å legge et mest mulig hensiktsmessig spor. Siste del inn mot toppen er det greit å holde så nært ryggen som mulig. Men vær obs på skavler!

Interessert i flere toppturer i Troms og Malangen? Vi har samlet turbeskrivelsene her

Ned: Nedkjøringen følger i samme trase som oppstigningen. Ønskes litt brattere skikjøring, kan sporet legges litt mer mot øst ned langs ryggen.

Men vær obs på at her er det partier som er 30-35 grader.

1.5.2: Det er også mulig å legge ruta opp i botnen nord for toppen. Fra Bergheia tar man sikte på ryggen opp mot Amundnasen og følge denne oppover mot toppen.

Vær obs på at fra ca.820 moh. er det partier som er 30-40 grader. 

1.5.3:Dette nedkjøringsalternativet går ned gjennom botnen nord for toppen. I begynnelsen kan man følge den alternative oppstigningen 1.5.2 før man sporer mer rett ned. 

Det er brattest øverst, før det flater mer ut i midtpartiet. Før man får et nytt område med litt brattere terreng mellom 350-550 moh.

Hele veien må man bare velge linje etter eget behag. Vel nede kommer man inn på 1.5.1-sporet.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø

 • Toppkoordinater: 147039 / Nord 7707093.5, Øst 649833.2

 • Startsted: Sletten

 • Høydemeter: 1100 meter

 • Tid opp: 3-4 timer

 • Tid ned: 1-2 timer

 • Beste sesong: Januar - juni

 • Eksposisjon: Ø-N

 • Bratteste parti: Under 27 grader

 • ATES klassifisering: 1-Enkelt

 • Faremomenter: Skavler