Oppstigningen er forholdsvis grei og nedkjøringen fra toppen har mange valgmuligheter som gir utfordringer for alle.

NB: Du vil se at det er hogd ut en gate på skrå opp gjennom skogen.

Men vær obs på at denne går i potensielle utløpsområder for skred og delvis i terreng brattere en 30 grader!!   

2.9.1: Første del av ruta går langs vestre side av Kattfjordvatnet. Legg ikke sporet for høyt før du dreier mot nord og følger østsiden av elva fra Trollskardvatnet opp gjennom skogen. 

Mellom 350-400 moh. kommer du inn i en elvedalformasjon. Vær litt obs her da sidene er 30-35 grader og elvedalen kan fungere som ei terrengfelle ved eventuelle skred.

Vel oppe på ca.400 moh. følges ryggen mot nordvest opp til Trollskardvatnet. Vatnet krysses i østenden og følg deretter forsenkningen oppover mot nord. 

Ruta kan legges i terreng under 30 grader, men vær obs på at sidene er brattere. Vel opp på ca. 700 moh. dreier du så rett mot Vest og holder kursen oppover ei stor snøflanke.

På ca. 860 moh. legges så ruta ut mot østryggen. Siste del ut mot ryggen er 30-35 grader. Så er det bare å følge ryggen opp til «skitoppen», som er snaut femti meter lavere enn hovedtoppen.

De fleste snur her. Vil du helt opp på det høyeste punktet, er det enkleste å krysse langs østsiden og gå opp fra nordsiden.

De siste 60-70 meterne kan være avblåst og harde. Ofte kan det derfor lønne seg å sette igjen skiene før den siste delen av oppstigningen. 

Troms og Kvaløya har mange flotte toppturer å by på, finn flere her

Ned: Den vanligste veien ned er å følge i samme trasé som oppstigningen med ulike varianter det siste stykket.

Etter å ha passert Trollskardvatnet kan du traversere litt sørover for å få litt brattere nedkjøring mot Tverrfjellelva.

Vær obs på at her kommer du inn i terreng som er 30-35 grader.

2.9.2: For de som liker brattere alternativer finnes det ei flott bratt renne som går fra skaret mellom «skitoppen» og hovedtoppen ned i botnen mot V-SV.

Denne har i øvre deler partier på 40-45 grader.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø

 • Toppkoordinater: 009318 / Nord 7733400.39, Øst 633430.8

 • Startsted: Kattfjordvatnet. Parkeringsplasser langs Fv.862

 • Høydemeter: 880 meter

 • Tid opp: 3-4 timer

 • Tid ned: 1 time

 • Beste sesong: Desember - mai

 • Eksposisjon: Ø-S

 • Bratteste parti: 35-40 grader (kort parti)

 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende

 • Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder. Skavler. Terrengfelle