Like før det lille vannet i dalbotn ved pkt.347126 legges ruta oppover mot nordøst.

Mellom ca.580 til 700 moh. er det 30-35 grader med brattere partier over og under, så her er det viktig å gjøre gode vegvalgsvurderinger.

Det kan gå til dels store skred langs hele nordsiden innover Saltdalen. Ruta bør legges mest mulig rett opp for å være kortest mulig eksponert under den bratte oppstigningen.

Se her for å finne flere toppturer i Troms og Tromsø fastland. 

Oppe på ca .600 moh. legges sporet mer mot øst og du går over en ryggformasjon og kommer inn i dalformasjonen som går opp til skaret nord for toppen.

Derfra stiger det jevnt til toppunktet. Vær obs på skavler.

Ned: Nedkjøringa følger i samme rute som oppstigningen. Det er mulig å velge en mer direkte trasé ned siste delen mot dalbotn langs den lille elva som fremkommer på kartet. 

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 364131 / Nord 7718388.82, Øst 670495.11
 • Startsted: Parkring ved et grendehus i Sørbotn
 • Høydemeter: 1230 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Februar - april
 • Eksposisjon: V
 • Bratteste parti: 30-35 grader
 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende
 • Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder. Skavler