4.12.1 «NORMALRUTA» ➌ Komplekst
Følg nordsiden av Saltdalen innover. Det kan hende det er spor å følge langs uthogd trasé i skogen. Like før det lille vatnet i dalbotn ved pkt. 347126 legges ruta oppover mot nordøst. Mellom ca. 580
til 700 moh. er det 30–35 grader med brattere partier over og under, så her er det viktig å gjøre gode vegvalgsvurderinger. Det kan gå til dels store skred langs hele nordsiden innover Saltdalen. Ruta bør legges mest mulig rett opp for å være kortest mulig eksponert under den bratte oppstigningen. Oppe på ca. 600 moh. legges sporet mer mot øst, og du går over en ryggformasjon og kommer inn i dalformasjonen som går opp til skaret nord for toppen. Derfra stiger det jevnt til toppunktet. Vær obs på skavler.

NED: Nedkjøringen følger i samme rute som oppstigningen. Det er mulig å velge en mer direkte trasé ned siste delen mot dalbotn langs den lille elva som fremkommer på kartet.

Se her for å finne flere toppturer i Troms og Tromsø fastland.