6.1.1 «NORMALRUTA» ➊ Enkelt
Et greit startsted er Russelv ved starten av skogsveien som går opp langs vestsiden av Russelva. Du følger sørsiden av elva innover dalen et stykke før du krysser elvedalen. Etter hvert dreier du mer mot nord og senere mot vest etter som du nærmer deg toppen. Det flater litt ut før du er helt oppe. NB: Vær obs siste biten frem til toppvarden; legg sporet i god avstand fra kanten da det ofte bygges ut en stor skavl. En person omkom her pga. skavlbrekk for en del år siden.

NED: Den vanligste nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen. Ønsker du litt brattere helning, kan du holde mer mot vest ned i dalbotn.

6.1.2 NED: VESTSIDEN ➌ Komplekst
Ønsker du en litt brattere nedkjøring, er det mulig å svinge seg ned renner/forsenkninger fra rett før pkt. 743 moh. Denne har jevn bratthet på 35–45 grader. Det kan bli en liten utfordring å ta seg over elva tilbake.

Finn flere flotte toppturer i Lyngsalpene og Troms her