5.7.1 Fugleberg – Indre Forså

Anbefalt å gå fra nord til sør så man får sola hele veien.  Hold god avstand til Mølnhusbrekka (176 moh.) når det er mye sne og skredfare.

Det blir ofte tidlig snøfritt på Fugleberg, da kan starte fra Bolla og gå via Bollavatnet.

Høydemeter: 300 m

Lengde: 12,7 km

Tid: 5 timer

Utstyr: Februar-april

Parkering: Hvis to biler benyttes settes en ved Indre Forså etter godkjenning fra grunneier og en bil settes igjen på enden av veien ved Fugleberg etter godkjenning fra grunneier. Ikke steng snuplassen.

Vanskelighetsgrad: Enkelt

Se samleartikkel med flere turforslag i Rolla