3.8.1 «NORMALRUTA» ➋ Utfordrende
Første delen av ruta følger nordsiden av Åborselva oppover. I områdene 150–200 moh. og 320–350 moh. er det litt brattere partier, så les terrenget godt for å legge et best mulig spor. Vær også obs på at elvedalen kan være ei terrengfelle i forhold til skred. Når det etter hvert flater ut, kan du følge ryggen oppover forbi pkt. 549 moh. og 693 moh. Ryggen smalner etter hvert litt inntil du står foran det siste bratte henget opp mot toppen; fra ca. 800 moh. blir det gradvis brattere, fra 27–30 grader opp mot 35–45 grader i øvre deler. Så etter hvert må man nok vurdere å ta skiene på sekken før du topper ut.

NED: Det er vanlig å kjøre ned samme rute som oppstigningen.

3.8.2 SØRØSTSIDEN ➋ Utfordrende
Over skogen legger du sporet mot vatn 400 moh. og følger den lille dalformasjonen opp mot nord- vest før du dreier mer nord nordøst og kommer inn på toppryggen nordvest for pkt. 693 moh. Les terrenget godt for å legge best mulig spor. Deretter følger du «Normalruta» til topps. Denne ruta går i terreng som er 27–30 grader, men er litt eksponert for utløpsområder for skred.

NED: Det er ofte fint å følge denne traséen ned. Ned fra ryggen mot vatn 400 moh. er det mange alter- nativer for spennende linjer. I siste del fra ryggen ned mot veien kan de som ønsker velge litt brattere linjevalg mer mot nord.

Troms og skiområder som Ringvassøya har mange flotte muligheter for topptur, finn flere turbeskrivelser her