Mest vanlig er det å gå langt opp i renna og kjøre ned på ski. Turen må bare foretas når snøen er stabil.

8.5.1 Nordrenna 

Start fra Ørneberget helt nord på det regulerte Skoddebergvatnet. Gå over det regulerte Skoddebergvannet så lenge isen er trygg. Det kan lønne seg å holde land hvis det er oppbrukket is.

Ta sikte på Novarenna og vær klar for en lang oppoverbakke. Siste del er 45-50 grader, og der er mye råttent fjell, men mulig å sette noen sikringer. Det kan være mye hard skare og is på det smaleste av renna.

Mye bedre å klatre om vinteren enn om sommeren da det bare er råttent fjell. Vel oppe på ryggen følger man den til fortopp 1176, da går man litt ned på østsiden inntil berget.

Følg slakt terreng videre mot siste utfordring, som er ca. 20 meter med skrått berg som enten er bart eller hard frossen snø/skare. Ikke vanskelig klatring, og etter dette er det kun noen få meter til toppen.

Nedstigning er samme vei som opp. Kort rappell fra toppen. Bruk karabin eller stålring i slynge slik at ikke slynger får slitasje når du drar ned tau.

Gå ned det bratteste av renna og ta på ski hvis det er skiforhold og nyt nedturen. Kan nevnes at forfatter på en dag med skare sendte en karabin utfor renna fra toppen og fant den igjen ca. 1000 meter lengre ned (!).

Høydemeter: 1100 meter

Tid: 8 timer

Sesong: Februar-mai

Utstyr: Stegjern, to isøkser, 60 m tau, lite sikringsrack med normale størrelser og en stor tricam.

Parkering: Liten parkeringsplass langs F829 ved Ørneberget i nordenden av Skoddebergvatnet. For sørøstryggen parkeres det enklest i tilknytning Skoddeberghytta (DNT).

Bratteste parti: M2

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Novatinden-Evenes-Skånland-med-rute-2
Novatinden 1211 moh fra Toppturer i Harstad

8.5.2 Sørøstryggen 

Lang alpin rute med kombinasjon av lette partier med snø og bratte opptak blandet av alpin is og miksklatring, avhengig av om man går tidlig eller sent på vinteren.

Gode muligheter for sikringer på ettervinteren når sola har fått jobbet litt. Fantastisk utsikt underveis.

Start ved sørenden av Skoddebergvatnet og følg ryggen opp mot høyde 1011. Her må du blant annet gjennom et opptak på ca M5 gjennom en kamin, ca 30 m. 

Opp selve Novatind er flere taulengder variert med riss, dieder og mose gradert ca M3. Siste 30 meter før bratt snøbakke og toppen er hardest og gradert M6.

Ned på vestsiden av Novatind kan man enten rappellere eller friklatre ned mot høyde 1176, den forseres på østsiden. Sett noen sikringer underveis her siden et skred her vil medføre at du ramler flere hundre meter ned. Høyde 1176 bestiges fra vestsiden før man går ned samme vei og siste klatring opp til Novafjellet iverksettes. Ca 60 meter, M3-4.

Retur på ski via vestsiden av Novafjellet ned til vann 655 og så østover til vann 425 og ned Novadalen. Sjekk snøen underveis for å unngå skred.

Ruta gått 6. april 2019 av Andreas Widlund og Gaute Løvfall på ca 10 timer.

Høydemeter: 1350 meter

Tid: 12-18 timer, avhengig av snøforhold

Sesong: Januar-april

Utstyr: Isøkser, stegjern, tau og sikringsrack

Parkering: Parkering langs vei på Sørenden av Skoddebergvatnet.

Bratteste parti: M6

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Evenes og Skånland

Novatinden-Evenes-Skånland-med-rute-3
Novatinden 1211 moh fra Toppturer i Harstad