3.4.1 «NORMALRUTA» ➋ Utfordrende
Det anbefales å legge ruta opp gjennom den ikke altfor tette skogen på sørsiden av Sandelva. Like
før du kommer over skoggrensen, krysser du over elva og legger sporet mot henget øst for vatn 404 moh. Mellom 380–400 moh. er det 27–30 grader, med partier rundt som er 30–35 grader. Så ved å lese terrenget godt, er det mulig å legge et spor under 30 grader. Deretter skrår du jevnt oppover Glimfjel- let og tar sikte på ryggen bortover mot Nordfjellet. Etter hvert smalner denne til litt, men vanligvis går det greit å gå på ski bortover. NB: Ikke gå for langt ut mot nordøstsiden pga. skavler. Vel ferdig med ryggen gjenstår 200 høydemeter til toppvarden.

NED: Den vanligste nedkjøringen følger i samme trasé som oppstigningen, med de variasjoner du føler for.

3.4.2 SØRRYGGEN ➌ Komplekst
Et litt mer seriøst og utfordrende rutevalg er å parkere ved utløpet av Ringvatnet og gå over vatnet mot utløpet av elva som kommer ned fra Nordbotnen. Følg elva et stykke oppover og ta sikte mot pkt. 338. Ryggen videre følges oppover mot siste henget. Dette er mellom ca. 600–840 moh. jevnt 30–40 grader bratt. Vel oppe flater det litt ut og du sporer mot toppen.

NED: Du kan også kjøre ned denne ruta.

Troms og Ringvassøya er et topptureldorado, og vi har samlet turbeskrivelsene her