2.9.1 Østsiden 

Hvis du går opp fra Gullesfjorden parkerer du på stor parkeringsplass ved rundkjøringen og følger ryggen nordover fra høyde 155.

Før du kommer til brattere terreng dreier du litt til venstre (vest) og går opp den bratte renna slik at du kommer opp på platået vest for høyde 685. Nå er det bare å følge den store flaten vestover mot toppen.

Nedkjøring samme vei som opp med ca. 25-40 graders kjøring.

Høydemeter: 930 m

Tid: 5-6 timer

Sesong: Januar-april

Utstyr: Alpinøks og stegjern

Parkering: Stor parkeringsplass ved rundkjøringen i Gullesfjordbotn.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Nonstinden-Kvæfjord-Sortland-2
Sondre Markusson i fri flyt ned østsiden på Nonstinden. Gullesfjordbotn i bakgrunnen.

2.9.2 Vestsiden 

Gå litt nordover langs ryggen og finn nedkjøringen på vestsiden. Kjør ned i terreng som for det meste er mellom 30 og 40 grader ned til Løbergsdalen.Gå ut dalen østover eller gå opp igjen og kjør ned østsiden.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Nonstinden-Kvæfjord-Sortland-med-rute-2
Nonstinden-Kvæfjord-Sortland-med-rute-2

2.9.3 Nordsiden 

Start med å kjøre ned østsiden og etter ca. 100 høydemeter dreier du mot nord og kjører ned terreng som har flere heng mellom 30 og 40 grader, noen litt brattere enn det også.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Nonstinden-Kvæfjord-Sortland-med-rute-3
Nonstinden-Kvæfjord-Sortland-med-rute-3

2.9.4 Karirenna 

Kjør ned østsiden på toppen av Nonstinden, fortsett deretter østover forbi høyde 685 og kjør ned renna på nordøstsiden av Karitinden.

Renna er opp mot 45-50 grader bratt og har en smal passasje på grunn av stor blokk i øvre del av renna så vent med denne renna til det fyller seg godt opp med stabil snø. 

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Kvæfjord og Sortland