Fra Slettneset følger man sommerruten oppover mot sør. Trekk litt mot høyre (vest) slik at du følger Mølnelva oppover istedenfor de bratte partiene som er i luftlinje mellom Slettneset og Middagstinden.

Ta sikte på ryggen til Middagstinden som starter i nord, og følg denne der det er best snø til topps. 

6.10.1 Remmelbergan og Mølnelva 

Kjøring nordøst ned fra Middagstinden (629 moh.) Følg ryggen noen hundre meter nordover før man legger kursen ned på venstresiden (vest) av Remmelbergan og så følge Mølnelva ned til Slettneset.

Denne varianten er trygg for skred selv om man har noen partier på 30 grader som kan gi utglidning. 

En brattere variant er å kjøre rett ned ca 200 høydemeter mot havet istarten (nordøst), dette byr på ca. 40 grader og der har det gått skred (se bilde). Denne ruten er KAST 2.

Høydemeter: 600 m

Tid: 3,5 timer

Sesong: Februar-april

Parkering: Avhengig hvor mye som er brøytet kan man parkere langs små lommer på vei inn mot Slettneset. En annen god mulighet er å spørre hyggelige grunneiere for å sikre god parkering.

Vanskelighetsgrad: Enkelt

Middagstinden-Andørja-2
I Bjørndalen har det gått mange skred og flere store. Ta hensyn til dette. På bildet er forfatteren i aksjon som del av sikkerhets-teamet Andørja Freeride. Foto: Morten Bie

Middagsfjellet og skred

Det er på sin plass å skrive litt om erfaringene med skred på Middagsfjellet (og Kråktindan). På grunn av sin nord-sør retning, lengde, flate og runde formasjon blir det lett lagt mye vindtransportert snø på østsiden når det er mye syd-vest og nedbør i form av snø. Det er gått skred på alle nedkjøringene som blir beskrevet her, og det er i de siste årene. Skredene er både naturlig utløst og skiløperutløst. Vær oppmerksom på dette. Det kan endre seg fra faregrad 1 til 3 på noen timer når vifta flytter løs snø og pakker den i lag i brattheng. Området er fantastisk når det ikke er skredfare, men potensielt dødelig når det er skredfare.

6.10.2 Bjørndalen 

Glir man sørvestover langs ryggen mot Middagsaksla først før man kjører utfor nordover er det 30-40 grader i starten og etter hvert 20-25 grader. Så kommer man til selve Bjørndalen der det er et skredutsatt heng på 40 grader der det ofte går skred, og noen er imponerende store. Lokale forhold kan variere. Flott cruising fra topp og i skog. Stabil snø er påkrevd på denne nedkjøringen.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Middagstinden-Andorja-med-rute-3
Middagstinden-Andorja-med-rute-3