2.11.1 Nordsiden 

Parker på stor parkeringsplass og start i snøen ved rundkjøringen. Hold høyresiden (vest) for Tverrelva, opp Blåberget og til topps. Viktig at slakeste trase velges siden ruten er omgitt av mer skredfarlig terreng.

Det kan være noe skare over skoggrensen, så enten snu her eller bruk skarejern til topps.

Nedkjøringen følger samme rute som opp. Kan også være veldig gode forhold når det er nok snø som er stabil til å kjøre ned i Tverrelva.

Høydemeter: 760  m

Tid: 4 timer

Sesong: Desember-april

Parkering: Stor parkeringsplass ved rundkjøringen i Gullesfjordbotn.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

2.11.2 Vestsiden (Storskardet) 

Storskardet har brattere nedkjøring og som regel mer beskyttet snø. Nedkjøringen starter mellom høyde 811 og høyde 859.

Gjør gode vurderinger av snøen før du setter utfor siden dette er skredterreng og de bratte sidene former en terrengfelle i bunnen.

For det meste terreng under 30 grader, men har noen brattheng mellom 30 og 40 grader 

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Kvæfjord og Sortland

Middagsfjellet-Kvæfjord-Sortland-2
Middagstinden er lett tilgjengelig men husk at her har det gått skred som har begravd folk i Tverrelva, så ta forhåndsregler.