2.5.1 Nord 

Fra Melå følges traktorveien på sørsiden av elva, her går ofte scooterspor. Fra Dalbotn dreier man til høyre (sørover) og tar av fra veien.

Ta sikte på høyde 505, og til høyre (øst) for den går man mot høyre (vestover) forbi en liten sliten gamme.  Når man er oppe på ryggen er det bare å følge ryggen sørover mot toppen. 

Nedkjøringen består av 15-25 graders helning med noen få heng på 30 grader. Anbefales nybegynnere så lenge man kan identifisere skredterreng og vurdere skredfaren.

Høydemeter: 700-960 m

Tid: 5-6 timer

Sesong: Februar-april

Utstyr: Alpinøks og stegjern

Parkering: Lommer langs F104 ved Melåa.

Vanskelighetsgrad: Enkelt

2.5.2 Vestrenna og Tverrtindan  

Ned Djupbekken får du fantastisk flott og jevn veldig bratt kjøring helt ned til veien.

Nederst i Djupbekken fant forfatter et dødt reinsdyr som enten hadde ramlet eller blitt tatt av skred ganske langt oppe.

Blodspor og hår fra pels var synlig hele veien oppover, og er en påminnelse at dette også er en nedkjøring som det skal vises respekt for.

Renna har en bratthet på 30-45 grader og det kan velges ei lita renne i starten som har denne brattheten fra starten av. Velg for Guds skyld en dag med riktige forhold (stabil snø) å kjøre eller gå denne renna på.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Kvæfjord og Sortland