4.3.1 Sørøstsiden 

Opp fra Dale følger man sommerstien opp til Storvatnet som man går over. Deretter følg glissen skog opp nordøstover. Ikke bli sugd opp i skredterreng på sørsiden av Lilletussen.

Når du ser Bjarkøy dreier du til venstre (nordvest) og følger skråningen oppover til topps. Det kan være greit å styre unna det bratte rett før toppen ved å gå opp ryggen fra venstre (sør).

Skarejern kan være nyttig på dager med skare.

Nedkjøring er samme vei som opp, ca. 20-30 graders sammenhengende kjøring ned fra Tussen med en start som er litt over 30 grader. Litt staketrening over vannet og morsom skogskjøring ned fra vannet.

Høydemeter: 780 m

Tid: 5 timer

Sesong: Februar-april

Utstyr: Alpinøks og stegjern

Parkering: På Dale, like før skogsveien starter. Hvis det ikke er brøytet dit anbefales det å spørre grunneier før parkering.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

4.3.2 Vestsiden 

Vestsiden tilbyr kjøring i flott sammenhengende 30-40 graders terreng.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Grytøya