2.15.1 «NORMALRUTA» ➊ Enkelt
I begynnelsen legges sporet over myrområdene mot V og opp gjennom relativt
glissen skog. Over skogen vil du finne ei merking som går opp til en senderstasjon som ligger vest for toppen. Denne er fin å følge. Oppe ved senderen holder du nord for denne og kommer inn på topplatået og tar kurs rett mot varden på toppen. For de sprekeste kan man avslutte med en avstikker bort til Stålhovet (Litje-Blåmannen).

NED: Den vanligste nedkjøringen følger i samme trasé som oppstigningen med variasjoner.

2.15.2 SØRØSTOPPSTIGNING ➊ Enkelt
En oppgang som er blitt mer populær de senere år, er å gå opp mer fra sørøst. Følg lysløypa til den krysser Nordelva. Rett etter, oppe på ei slette, legges kursen mer mot vest, og du følger den breie sørøstryggen oppover til toppen. Vær obs på at det er noen små brattere heng underveis
oppover, så bruk terrenget til å legge et best mulig spor.

NED: Om du følger samme rute ned igjen, er det mye fint og bredt terreng å leke seg på. Vel nede i lysløypa er det bare å stake seg tilbake til utgangspunktet.

2.15.3 NED: VARIANT AV «NORMALRUTA» ➌ Komplekst
Rett før du kommer til senderen, kan du kjøre ned et søkk som er brattere enn 30 grader, for så etter hvert å dreie tilbake mot oppstigningsruta. Hver litt obs i søkket; det har gått skred her.

Finn flere flotte toppturer i Troms og på Kvaløya her