La deg ikke lure av navnet. Dette er ei bratt renne som jenteklassen kjørte under en av de første Freeride konkurransene på Andørja. Det er viktig å vite hvor innløpet på renna er, og kun kjøre der når det er stabil snø. 

Renna der de tøffeste jentene suser ned, er 45 – 50 grader og er fantastisk under gode forhold. Kjøring ovenfor renna er på ca. 40 grader, og der har det også gått skred.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Kråketindan-Andørja-med-rute-2
Kråketindan-Andørja-med-rute-2

6.11.2 Storflata

Stort åpent område som starter slakt og går over til noen partier på 30-40 grader. Ved skoggrensen kommer det et brattheng med noen dropp som er 40-50 meter.

Her har det gått fjernutløst skred og ved usikkerhet anbefales det å ta til venstre (vest) og kjøre ned bekken, der er det lite busk og morsomt å kjøre.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

6.11.3 Blekkhuset

Her kjører man fra toppen av Kråktindan og langs det store utspringet fra Kråktindmassivet nordøstover. Ca. 40 grader i begynnelsen, etter hvert 45 grader på en nydelig bred gate før man svinger litt mot venstre (nord) og kjører ned i Blekkhuset.

Deretter følger man en renne på ca. 30 grader ned i skogen, eller en brattere variant litt lengre mot høyre (syd). Fantastisk kjøring med utfordrende terreng, men med stor terrengfelle.

Det har gått selvutløst skred på den bratteste delen av linja. Må bare kjøres når snøen er stabil.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Andørja