Startsted/parkering: Der Fv 347 krysser Årvikelva. Utbrøytet parkeringslomme langs veien

Høydemeter: 810 meter

Tid opp: 3,5 timer

Tid ned: 1 time

Eksposisjon: Ø-N-NV

Beste sesong: Januar-mai

Bratteste parti: 30 grader

Faremomenter: Skavler på toppen

Spesielt utstyr: Nei

Se samleartikkel med flere turforslag i Skjervøy

Se alle sakene om toppturer i Troms