Vel oppe på ca.700 moh. gjenstår bare toppflanken der man gjerne kan legge oppstigningen litt mot nord før man siger inn på toppryggen og sporer frem til varden fra nordøst.

Nedkjøringen følger i samme trase som opp med de variasjoner man føler for.

Se alle sakene om toppturer i Troms

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Startsted/parkering: Jøkelfjordeidet. Parkering i på utbrøytede lommer langs Fv365

Høydemeter: 710 meter

Tid opp: 2,5 timer

Tid ned: 1 time

Eksposisjon: S-SØ

Beste sesong: Januar-mai

Bratteste parti: 30-35 grader

Faremomenter: Utløpsområder. Løsneområder. Terrengfeller. Skavler 

Spesielt utstyr: Nei

Se samleartikkel med flere turforslag i Kvænangen