3.5.1: Oppgangen fra veien til Glimvatnet kan være litt kronglete pga. store blokker.

Vel oppe på vatnet følges vestsiden og videre er det bare å legge sporet midt i Glimdalen.

Når du nærmer deg de to små vannene dreier du mot sørvest og følger den lille dalen oppover. 

Videre oppover herfra er det viktig å lese terrenget godt for å legge et best mulig spor. Mellom 180-270 moh. og 320-400 moh. er det partier som er 30-40 grader.

Oppe ved vatn 404 moh. dreier du mer mot V-NV og passerer et litt brattere parti rundt 580-620 moh, før du siger inn på breen.

Herfra tar man kurs rett mot toppen og finner ei brukbar snørenne opp mot toppryggen vest for selve toppen.

Rennene her er 40-50 grader, så her må skiene på sekken. Vurdér bruk av stegjern og isøks. 

Troms og Ringvassøya har mange flotte muligheter for topptur, finn flere her

Ned: Nedkjøringen følger i samme trase som oppstigningen med de variasjoner man føler for. 

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10156 Ullsfjorden

 • Toppkoordinater: 326505 / Nord 7755264.85, Øst 663069.26

 • Startsted: Glimvatnet. Parkering langs Fv.863

 • Høydemeter: 950 meter

 • Tid opp: 3-4 timer

 • Tid ned: 1-2 timer

 • Beste sesong: Januar – mai

 • Eksposisjon: S-SØ

 • Bratteste parti: 30-35 grader

 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende / 3-Komplekst

 • Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder. Skavler. Bre.

 • Spesielt utstyr: Isøks og stegjern