2.2.1 «NORMALRUTA» ➌ Komplekst
Tidlig i sesongen, mens snøen ennå ligger ned til veien, kan ruta legges opp langs vestsiden av Våg- stind og opp mot vatn 543 moh. Terrenget oppover er småkupert med flere brattere små heng, så bruk tid på å lese terrenget for å legge et mest mulig hensiktsmessig spor. Senere i sesongen går det delvis sti med start rett vest for der elva fra vatn 365 moh. renner under veien. Etter at myrområdene er passer og du begynner oppstigningen, blir stien mer og mer markert og er lett å følge. Noen punkter krever lett klyving. Etter hvert vil du komme inn på snø, og skiene kan tas på.
Fra vatn 543 moh. skrår du opp langs nordsiden og tar deg inn på breen. I siste del av mellom 600–650 moh. er det 35–40 grader. Området forbi vatnet er også et potensielt utløpsområde for skred. Vel oppe på breen bør du holder legger man sporet i en liten bue litt sør for midten av breen før du tar sikte direkte mot toppunktet. Siste henget mellom 940–1000 moh. opp til toppegga er 30–35 grader. For å komme helt opp på høyeste punkt (1029 moh.) må du klyve litt.

NED: Denne følger samme trasé som oppstigningen med variasjoner.

2.2.2 NED NORDRE KRÅA ➌ Komplekst
En mer direkte, mer spektakulær og utfordrende linje er å kjøre ned den lille bretunga mot nordre Kråa. Snøen ligger her direkte på sva, så vær observant på sprekker og glideskred. Nedkjøringen går i en dalformasjon som kan fungere som en terrengfelle for skred fra sidene. I nedre deler er det partier som er 40–50 grader.