2.2.1: Tidlig på sesongen, mens snøen ennå ligger ned til veien, kan ruta legges opp langs vestsiden av Vågstind og opp mot vatn 543 moh.

Terrenget oppover er småkupert med flere brattere små heng, så bruk tid for å lese terrenget for å legge et mest mulig hensiktsmessig spor.

Senere på sesongen går det delvis sti med start rett vest for der elva fra vatn 365 moh. renner under veien.

Etter at myrområdene er passer og man begynner oppstigningen blir stien mer og mer markert og er lett å følge. Noen punkter som krever lett klyving.

Etter hvert vil man komme inn på snø tas skiene kan på. Fra vatn 543 moh. skrår man opp langs nordsiden og tar seg inn på breen.

I siste del av mellom 600-650 moh. er det 35-40 grader. Området forbi vatnet er også et potensielt utløpsområde for skred.

Vel oppe på breen bør man holder legger man sporet i en liten bue litt sør for midten av breen før man tar sikte direkte mot toppunktet.

Siste henget mellom 940-1000 moh. opp til toppegga er 30-35 grader. For å komme helt opp på høyeste punkt (1029 moh.) må man klyve litt.

Finn flere detaljerte turbeskrivelser for Troms og Kvaløya her

Ned: Denne følger samme trasé som oppstigningen med variasjoner.

2.2.2: En mer direkte, mer spektakulær og utfordrende linje er å kjøre ned den lille bretunga mot nordre Kråa.

Snøen ligger her direkte på sva, så vær observant på sprekker og glideskred.

Nedkjøringa går i en dalformasjon som kan fungere som en terrengfelle for skred fra sidene. I nedre deler er det partier som er det 40-50 grader.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø

 • Toppkoordinater: 009371 / Nord 7738911.6, Øst 632827.84

 • Startsted: Innerst i Grøtfjorden. Parkering langs Fv.57.

 • Høydemeter: 1000 meter

 • Tid opp: 3-4 timer

 • Tid ned: 1 time

 • Beste sesong: Desember - juni

 • Eksposisjon: Ø-NØ

 • Bratteste parti: 35-40 grader

 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende

 • Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder