Når du har passert gapahuken er det å sikte på skråningen mellom Litle Hinnstein og Hinnstein som i gamle dager ble brukt til hoppbakke. Etter dette følges stien opp på sørvestsiden av Hinnstein.

Ofte kan det være greit å sette skiene igjen hvis man skal følge samme vei ned.

Nedkjøringen gir nok litt lite flyt i starten pga. kratt, lite snø og steiner, men etter det er det slak cruising nedover terreng som ikke er brattere enn 30 grader, men du kan velge noen brattheng.

Høydemeter: 450 m

Tid: 3 timer

Sesong: Januar-april

Parkering: Liten parkering øverst i Breivikhaugen, ikke steng snuplassen.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

1.10.2 Sørøst 2 

Dette er på fremsiden av Hinnstein og du kan lett finne 35-45 graders kjøring der det enkleste er lengst sør på fjellet og rett ned mot skogsveien og så følge den.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Harstad

Hinnstein-Harstad-2
Ragnhild B. Mikkelsen setter fine svinger ned fra Hinnstein.