4.1.1 Sørsiden 

Start med å følge traktorveien opp fra skytebanen på Grøtavær. Fortsett inn Bjørndalen og ta til venstre (nord) når det ikke er så bratt lengre. På dager med hard skare kan det være lurt å ha med skarejern.

Nedkjøringen har for det meste 30 til 35 grader, fin kjøring når det er fin snø.

Høydemeter: 850 m

Tid: 5 timer

Sesong: Februar-april

Utstyr: Alpinøks og stegjern

Parkering: Langs veien til skytebanen på Grøtavær.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Hattfjellet-Grytøya-2
Ellen Merethe Høgsæt i sydrenna på Hattfjellet en dag med mye skare.

4.1.2 Sydrenna 

Brattere variant der man lokaliserer renna og får sammenhengene flott kjøring i 35-40 graders terreng helt ned. Dette er en klassiker på våren med sol og fin snø.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

4.1.3 Østsiden 

Følg ryggen nordover til du finner en åpning, og etter ca. 300 meter må du ta litt til høyre (sør) og finne en smal passasje før det åpner seg igjen og du kan nyte kjøringen helt ned til havet ved Nøggesvika.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Hattfjellet-Grytøya-med-rute-2
Hattfjellet-Grytøya-med-rute-2

4.1.4 Nordsiden (Goldfishrenna) 

Følg ryggen helt nord på Hattfjellet og søk etter inngangen litt lengre ned til venstre (vest). Det er ofte nødvendig med rappell ned siden det ofte er en stor skavl øverst og fordi du ønsker å sjekke snøen mens du henger trygt i tauet.

Nedkjøringen er bratt og det kan være litt skare/is der renna er smalest. Fantastisk sammenhengende bratt kjøring helt ned til havet. Ofte beskyttet fin snø i renna.

Toppen er brattest med ca. 50 grader, men stort sett 45 grader og etter utløpet mellom 30 og 35 grader.

Navnet siden forfatter hadde sin beste opplevelse med venner i renna da Ellens Goldfish ventet på havet nedenfor.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Se samleartikkel med flere turforslag i Grytøya

4.1.5 Nordsiden (Frogman) 

Start ned langs ruta på østsiden av Hattfjellet, men ta til venstre (nord) der øst-ruta tar til høyre. Lokaliser inngangen til renna. Den er trang i starten og her kan være lite snø og en del is, så en rappell i starten kan være nødvendig.

Anbefales også for å sjekke snøforholdene lengre ned på en trygg måte. Flott kjøring når det åpner seg opp lengre ned, og man får virkelig fart og fri flyt ned til havet.

På sommeren ser man i inngangen til renna at intrusiv bergart danner en frosk, derav navnet på renna.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Hattfjellet-Grytøya-med-rute-3
Hattfjellet-Grytøya-med-rute-3