Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som opp. Med variasjoner etter ønske og forhold.

  • Trygg topptur: En del brattere mikroterreng der man virkelig får utfordret seg på de gode fornuftige rutevalg.
  • Læringspunkt: Bruke terrenget til å legge legge fornuftige og gode rutevalg. 
  • Fare: Små enkeltheng med bratthet på rundt 35 grader. Ikke kom for langt ut mot N, da det er det bratt ned her.