Da er det å følge bratt skråning opp vestover og gå ryggen bort og ta et lluftig toppstøt. 

Samme rute ned som opp, et brattheng på 30-40 grader, deretter følg traséen ned som fra Villdalsfjellet. Til info så er det vanlig med skred på vestsiden av ryggen ned fra Villdalsfjellet.

Høydemeter: 1200 meter

Tid: 10 timer

Sesong: Februar-april

Utstyr: Alpinøks og stegjern

Parkering: Liten parkeringsplass ved Niingen kraftverk (Bogen). Vær obs på at det er parkering på eget ansvar siden det kan lande helikopter der som kan medføre at vind kaster strøsand på bilene.

For oppstigning fra Dragvik er det små lommer langs Dragvikveien på vestsiden av Storelva.”

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Grindalstind-Evenes-Skånland-2
Grindalstind-Evenes-Skånland-2

8.3.2 Sørvestryggen 

Den tryggeste ruten ned går på ryggen sørvestover mot Pungdalstind. Lite snø og steinete, men trygg. Fortsetter man ryggen vestover og opp et brattheng på 30-40 grader, er man straks på Pungdalstind.

Vanskelighetsgrad: Enkelt

8.3.3 Sørsiden 

For de som liker bratt kjøring er dette fineste nedkjøring, men snøen må være stabil siden dette er en enorm terrengfelle og et skred her kan fortsette over 500 høydemeter ned til Niingsvatnet.

Et fall på skare vil også medføre mye drama.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Evenes og Skånland