Så det er veldig viktig å lese terrenget med fokus på å legge et tryggest mulig spor. I siste deler opp mot toppen er det partier som er 40 grader. Vel oppe er det bare å ta til seg den herlige utsikten.

Nedturen følger langs samme trase som opp. Ønsker man å kjøre brattere er det mulig å sporsette dalgangen som går ned rett øst for toppen.

Se samleartikkel med flere turforslag i Kvænangen

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Startsted/parkering: Reinfjord

Høydemeter: 990 meter

Tid opp: 4,5 timer

Tid ned: 1,5 time

Eksposisjon:

Beste sesong: Mars-mai

Bratteste parti: 35-40 grader 

Faremomenter: Løsneområde. Utløpsområder. Terrengfelle.

Spesielt utstyr: Nei

Se alle sakene om toppturer i Troms

Gárasnjunni-Lyngenfjord-2
Foto: Espen Nordahl